Storytelling, alles draait om het verhaal

Verhalen visueel maken en in de wereld zetten

Bedrijfskroniek

Aan uw product of dienst ligt een hele geschiedenis ten grondslag. Een bedrijfskroniek vertelt het complete verhaal van uw organisatie. De drijfveren uit het verleden blijken de ankers van het heden en bieden perspectief op de toekomst. Een authentiek verhaal, wat de organisatie met haar medewerkers, klanten en producten verbindt. We proudly present ....

familiedocumentaire

FamilieDocumentaire

Onze documentaires zijn een echt cadeau voor de hele familie. Ze omarmen ons leven en brengen (h)eerlijke verhalen en anekdotes in beeld. Verrassend en openhartig. Mooie herinneringen die je koestert. Waar en wanneer dan ook. Ook voor mensen in de laatste fase van hun leven, die een blijvende herinnering of boodschap willen nalaten. Kijk ook op onze speciale FamilieDocumentaire-website

familiedocumentaire

Documentaire

Een bijzonder verhaal voor een breed publiek toegankelijk maken, al dan niet vanuit een onverwachte invalshoek. Betrokkenen, ooggetuigen en bijvoorbeeld experts vertellen hun verhaal zodat er een compleet beeld ontstaat. Een documentaire belicht op integere en vakkundige wijze zonder kleuring waar het om gaat.

documentaire